Müşavirlik ve Mühendislik

Pusula Grup ; “Enerji, Çevre, Ulaşım, Alt Yapı ve Üst Yapı”  alanlarında Mühendislik-Müşavirlik-Kontrollük, faaliyetleriyle yaşanabilir bir dünya ve çevre için sürdürülebilir yaşam için  çalışmalarını sürdürmektedir.

Su Yapılarının Denetimi
Konusunda Faaliyetlerimiz

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerden sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu uygulama projelerinin ve yapım aşamasındaki teknik denetimlerinin yapılması.

 

Su yapısının; proje tanıtım dosyasına, çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporuna ve çevre mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlamak:

 

a-)Su yapıları teknik denetimleri;

 

b-)Çevre mevzuatına uygunluk denetimi;

 

c-)İlgili mevzuat ve standartlara uygunluk denetimi.