Ara
  • Pusula Enerji

Çöp Denilenin Aslında Çöp Olmaması Durumu: Çöp Gazı Enerjisi

Güncelleme tarihi: 10 Oca 2020

Çöp gazı enerjisinin ortaya çıkmasında artan dünya nüfusuna paralel olarak artan çöp miktarı ve enerji tüketim miktarı neden olarak gösterilebilir. Çöp gazı biyokütle enerji potansiyeli başlığının alt başlıklarından biridir. Çöp gazı enerji santralleri biyogaz, termik ve atıksu enerji santralleri gibi alt başlıkları da vardır. Hali hazırda kurulu olan biyokütle santrallerinin çoğunluğunu çöp gazı enerji santralleri oluşturmasına rağmen Türkiye’de henüz biyokütle santralleri yeteri kadar yaygınlaşmamıştır. Ancak önümüzdeki yıllarda ciddi yatırımlar yapılabileceğinin sinyallerini vermektedir.

Özellikle yatırım geri dönüş anlamında bakıldığında da çöp gazının avantajlarının oldukça fazla olduğu gözlemlenebilir. Örneğin 7 milyon liralık bir yatırımla elde edilen çöp gazı enerji santrali yılda yaklaşık 55 bin evin enerji ihtiyacını karşılayabilir.

Çöp gazının ekonomik, çevresel açılardan avantajlı olması, herkesin kazandığı bir sistem olması sebebiyle önümüzdeki yıllarda yıldızını daha da parlatacaktır.

The Trash is Not Trash: Landfill Gas Energy

The increase in the amount of waste and the amount of energy consumption can be attributed to the rise of landfill gas energy in parallel with the increasing world population. Landfill gas is one of the subheadings of the biomass energy potential heading. Landfill gas power plants also have subheadings such as biogas, thermal and wastewater power plants. The majority of the state is ready for the installation of biomass power plants despite the creation of landfill gas power plants in Turkey has not become widespread until enough biomass plants. However, it signals that serious investments can be made in the coming years.

Especially in terms of return on investment, the advantages of landfill gas can be observed. For example, the landfill gas power plant obtained with an investment of 7 million pounds can meet the energy needs of approximately 55 thousand houses annually.

Since the landfill gas is economically and environmentally advantageous, it is a system that everyone wins, and it will shine its star even more in the coming years.

15 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Çevre Mevzuatı Denetimi Üzerine

Çevre Mevzuatı denetimi, tesis veya faaliyetlerin çalışmasının, çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum

Potansiyel Tehlikenin Baraj Denetimiyle Minimize Edilmesi

Baraj denetiminin iyi ve doğru şekilde gerçekleştirilmediği projelerde yıkımın, can ve mal kayıplarının yaşandığı yıllar içerisinde görülmüştür. Bunlara örnek vermek gerekirse 1911-1981 yılları arasın