Ara
  • Pusula Enerji

Hızlı Kentleşme ve Endüstrileşmenin Sonucu Katı Atık Transfer İstasyonları

Güncelleme tarihi: 10 Oca 2020

Katı atık transfer istasyonlarının bir ihtiyaç haline gelmesindeki en önemli sebep, ülkemizdeki yüksek kentleşme hızı ve endüstrileşme bunlara bağlı olarak da artan popülasyon ve endüstri ürünleri olarak gösterilebilir.

Katı atıklar çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle de yönetim sorunu da oluşturmaktadır. Bu katı atıkların en hızlı şekilde toplanıp yerleşim yerinden uzaklaştırılması hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda katı atık transfer istasyonları devreye girmektedir. Aracı görevi gören katı atık istasyonları küçük hacimli araçlarla toplanan atıkları depolar ve daha büyük hacimli araçlara aktarılmasında kullanılır. Böylece;

Katı atıkların taşınması daha ekonomikTaşıma hattındaki trafik ise daha az olacaktır

Katı atık transfer istasyonlarının bu küçük görünen ancak son derece kilit rol oynayan bu görevi kentleşme ve endüstrileşme hızı çok yüksek şehirlerde hayatlarımızın kalitesini arttıracaktır.


The Result of Rapid Urbanization and Industrialization Solid Waste Transfer Stations

The most important reason for the need of solid waste transfer stations is the high urbanization rate and industrialization in our country, and consequently, the increasing population and industrial products.

Solid wastes adversely affect the environment and human health. Therefore, it also creates a management problem. It is vital that these solid wastes are collected and removed from the settlement as quickly as possible. In this context, solid waste transfer stations come into play. Solid waste stations, which serve as intermediaries, store waste collected by small volume vehicles and are used for transferring them to larger volume vehicles. So;

- Transportation of solid wastes is more economical

- The traffic on the transport line will be less

This small, but extremely key role of solid waste transfer stations will improve the quality of our lives in cities with high urbanization and industrialization speeds

4 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Çevre Mevzuatı Denetimi Üzerine

Çevre Mevzuatı denetimi, tesis veya faaliyetlerin çalışmasının, çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum

Potansiyel Tehlikenin Baraj Denetimiyle Minimize Edilmesi

Baraj denetiminin iyi ve doğru şekilde gerçekleştirilmediği projelerde yıkımın, can ve mal kayıplarının yaşandığı yıllar içerisinde görülmüştür. Bunlara örnek vermek gerekirse 1911-1981 yılları arasın