Ara
  • Pusula Enerji

Hidroelektrik Enerji Santrali(HES) Yapımında Yüklenicinin ve DSİ’nin Rolü

Güncelleme tarihi: 10 Oca 2020

Proje müellifi, su yapılarının uygulama projelerini, DSİ’nin onaylamış olduğu kati projedeki formülasyona göre kot ve koordinatları esas alarak DSİ kriterleri ve teknik şartnameleri başta olmak üzere, ilgili tüm yönetmelik, teknik şartname ve standartlar doğrultusunda teknik ve mesleki kurallar çerçevesinde hazırlar.

Hidroelektrik santraller(HES) yapımında DSİ bütün su yapılarının denetim ve kabul işlemlerini yapar. Bu yapılar ise şöyle sıralanabilir;

BarajRegülatörYükleme HavuzuTünelKanalBorulu İsale Hattı Sulama TesisiKollektörArıtma TesisiTaşkın ve Nehir Yatağı Düzenlemesi

Yüklenici; yapım işini tekniğine, ilgili standartlara ve mevzuata uygun şekilde yapar. Bu doğrultuda şantiyede en uygun organizasyonu kurar. Yüklenici; su yapısı inşaatını, onaylı projesine uygun şekilde, DSİ kriterleri ve teknik şartnameleri başta olmak üzere, ilgili yönetmelik, teknik şartname ve standartlar doğrultusunda teknik ve mesleki kurallar çerçevesinde yapar.

The Role of the Contractor and DSI in the Construction of Hydroelectric Power Plant (HEPP)

The author of the project prepares the implementation projects of the water structures within the framework of technical and professional rules in line with all relevant regulations, technical specifications and standards, especially DSI criteria and technical specifications, based on elevation and coordinates according to the formulation in the final project approved by DSI.

In the construction of hydroelectric power plants (HEPP), DSI conducts the inspection and acceptance of all water structures. These structures can be listed as follows;

- Dam

- Regulator

- Loading Pool

- Tunnel

- Channel

- Tubular Transmission Line

- Irrigation Plant

- Collector

- Treatment plant

- Flood and Riverbed Arrangement

The contractor; perform construction work in accordance with the technique, relevant standards and legislation. In this direction, establishes the most appropriate organization on the construction site. The contractor; water structure construction, in accordance with the approved project, DSI criteria and technical specifications, especially in accordance with the relevant regulations, technical specifications and standards within the framework of technical and professional rules.

24 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Çevre Mevzuatı Denetimi Üzerine

Çevre Mevzuatı denetimi, tesis veya faaliyetlerin çalışmasının, çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum

Potansiyel Tehlikenin Baraj Denetimiyle Minimize Edilmesi

Baraj denetiminin iyi ve doğru şekilde gerçekleştirilmediği projelerde yıkımın, can ve mal kayıplarının yaşandığı yıllar içerisinde görülmüştür. Bunlara örnek vermek gerekirse 1911-1981 yılları arasın