Ara
  • Pusula Enerji

KALİTELİ ALTYAPI MÜŞAVİRLİĞİNİN KALİTELİ HAYATA ETKİSİ

Güncelleme tarihi: 10 Oca 2020

Altyapı müşavirliğinin hayata etkilerine girmeden önce kısaca altyapının aslında ne anlama geldiğinden bahsedelim. Altyapı; bir yapı, kent ve ülke için gerekli olan yol, su, elektrik, gaz, kanalizasyon, peyzaj, çevre ve ulaşım gibi donanımların tümüdür. Herhangi bir ilişkisel sistemin fiziksel bileşenleri de altyapı olarak tanımlanabilir.

Tanımından da anlaşılacağı üzere hayatlarımızı devam ettirirken her tarafımız altyapıyla çevrilidir. Evimizdeki elektrik, sudan, Türkiye’nin öbür ucundaki akrabamızı görebilmemizi sağlayan otoyollar altyapı sınıfındadır. Bu neden altyapıların kalitesi hayatlarımızın da kalitesini doğrudan etkilemektedir. Altyapı müşavirliği ise bu kalitenin temini sağlamaktadır. Düzgün uygulanmayan altyapı müşavirlik hizmetleri hayatlarımızdaki kalitenin de düşmesine sebep olacaktır. Bunu canlandıramadıysanız en basitinden arabanızla çukura düştüğünüzde yaşadığınız rahatsızlığı aklınıza getirebilirsiniz.

Dünyada da hayat standartları yüksek ülkeler olan İsviçre, Hollanda, Kanada, Finlandiya gibi ülkelere bakacak olursanız altyapılarının da hayat standartlarıyla orantılı olarak oldukça gelişmiş olduğunu görebilirsiniz.

Altyapı müşavirlik servisleri kaliteli olduğu zaman o yaşam alanında hayatınızın da kalitesini arttığını gözlemleyeceksiniz.


The Effect of Quality Infrastructure Consultancy on Quality Life

Before starting with the effects of infrastructure consultancy, let's briefly talk about what infrastructure actually means. Infrastructure; all the necessary equipment such as roads, water, electricity, gas, sewage, landscaping, environment and transportation for a building, city and country. The physical components of any relational system can also be defined as infrastructure

As can be understood from its definition, each side of us is surrounded by infrastructure while continuing our lives. Our home electricity, water, highway infrastructure is a class allows us to see our relatives on the other side of Turkey. This is why the quality of infrastructure directly affects the quality of our lives. Infrastructure consultancy ensures this quality. Infrastructure consultancy services that are not properly implemented will result in a decrease in the quality of our lives. If you can't imagine this, you can simply think of the discomfort you had when you fell into the pit with your car.

If you look at countries such as Switzerland, Netherlands, Canada and Finland, which have high standards of living in the world, you can see that their infrastructure is highly developed in proportion to their standards of living.

When infrastructure consultancy services are of high quality, you will observe that the quality of your life increases in that living area.

2 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Çevre Mevzuatı Denetimi Üzerine

Çevre Mevzuatı denetimi, tesis veya faaliyetlerin çalışmasının, çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum

Potansiyel Tehlikenin Baraj Denetimiyle Minimize Edilmesi

Baraj denetiminin iyi ve doğru şekilde gerçekleştirilmediği projelerde yıkımın, can ve mal kayıplarının yaşandığı yıllar içerisinde görülmüştür. Bunlara örnek vermek gerekirse 1911-1981 yılları arasın