Ara
  • Pusula Enerji

Potansiyel Tehlikenin Baraj Denetimiyle Minimize Edilmesi

Güncelleme tarihi: 10 Oca 2020

Baraj denetiminin iyi ve doğru şekilde gerçekleştirilmediği projelerde yıkımın, can ve mal kayıplarının yaşandığı yıllar içerisinde görülmüştür. Bunlara örnek vermek gerekirse 1911-1981 yılları arasında sadece 25 ayrı baraj kazasında hayatlarını kaybeden insanların sayısı 15000’den fazladır (Uzel,1991).

Baraj denetimini doğru şekilde sağlamak aynı zamanda o barajın güvenliğini de sağlamak anlamına gelir. Proje aşamasında da oluşabilecek kazaların önlemlerinin alınması gerekir. Ancak bunun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için de aynı zamanda tecrübeli çalışanların bu işlerde başı çekmesi gerekir. Sürekli denetim ve gözlemlerle süreç gözler önüne serilir. Bu gözlemlere;

Yatay-düşey deformasyonlar,

Yer altı suyu ve boşluk suyu basınç ölçümleri,

Gerilme ölçümleri,

Su seviyesi ölçümleri,

Sızıntı ölçümleri,

Sismik hareketler,

Görsel gözlemler,

Sıcaklık değişimleri,

Çatlaklar gibi ve daha çoğu örnek olarak gösterilebilir.

Baraj denetiminin asıl zorluğu, bir barajın, bünyesinde sahip olduğu değişken sayısının fazlalığı nedeniyle aslında yaşayan bir organizma ve sistem olmasıdır. Bu nedenle de nasıl kendi vücutlarımıza uzun bir yaşam için iyi bakmamız gerekiyorsa ve herhangi bir sıkıntıda doktora gidiyorsak, aynı şekilde baraj denetimiyle de bunun projeler için gerçekleştirilmesi ve bu işin doktorlarının tecrübesiyle ilerlemesi gerekir.

(Kaynaklar : Uzel, T., 1991, Barajların Güvenliği, Yıldız Üniversitesi Yayınları, Sayı 221, Doğan Matbaası, İstanbul)

Minimizing the Potential Danger by Proper Supervision of Dam Construction

Destructions, lose of life and property have been observed frequently through years for the cases that supervision of dam construction is not sufficiant and fulfill enough. As an example, between 1911-1981, more than 15000 people have been lost their lifes in only 25 different dam based accidents(Uzel,1991).

Maintaining the proper supervision of dam construction also means maintaining the safety of the dam construction. It is required to take necessary precautions in order to prevent any kind of unwanted accidents. However, to accomplished this task, experienced employees must lead the way through project. Continious investigation and observation is result in proper monitoring. As monitoring below ones may be considered;

Vertical-Horizantal Deflections,

Ground Water and Pore Water Pressure Measurement,

Tension Measurements,

Water Level Measurements,

Seepage Water Measurements,

Seismic Activity,

Visual Observations,

Temperature Changes,

Cracks etc.

Main challenge in supervision of dam construction can be considered as a dam actually is a living organism and system having excessive amount of variables itself. Like the way everybody take care of their bodies for a long life and everbody see a doctor in even a small problem with their bodies, the same way, correct and proper supervision of dam construction and doctors who are professional consultant companies in this case are required.

(Resources : Uzel, T., 1991, Barajların Güvenliği, Yıldız Üniversitesi Yayınları, Sayı 221, Doğan Matbaası, İstanbul)

9 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Çevre Mevzuatı Denetimi Üzerine

Çevre Mevzuatı denetimi, tesis veya faaliyetlerin çalışmasının, çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum