Ara
  • Pusula Enerji

Sürdürülebilir Geleceğin Mimarı: Hidroelektrik Santraller (HES)

Güncelleme tarihi: 10 Oca 2020

Hidroelektrik Santraller (HES) doğanın potansiyelini enerjiye dönüştüren önemli yapılardan biridir. Akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürken aynı zamanda doğayı da korurlar.

Rezervuarda biriken suyun sahip olduğu enerji miktarını suyun düşerken ya da doğal eğimiyle kazandığı akış hızı belirlemektedir. Bir diğer deyişle ne kadar yüksek hız o kadar yüksek enerji anlamına gelmektedir.

Türkiye’de elektrik enerjisi tüketiminin %28’ini karşılayan Hidroelektrik Santrallerin (HES) ekonomik, sosyal ve çevresel avantajlarının çok olması sürdürülebilir geleceğin kurulmasında rol oynamaktadır. Çevresel yararları arasında çok düşük miktarda GHG salınımı haricinde çevrenin kirlenmesine yol açan bir madde olmaması, hava kalitesini arttırması, yenilenemeyen enerji kaynaklarından kaçınması, genellikle artan verimliliğe sahip yeni tatlı su ekosistemleri oluşturması gösterilebilir (Hydropowers and Dams for Sustainable Development. (2010), 5.)

Hidroelektrik Santralleri (HES) ’leri geleceğimizin devamlılığını sağlamak adına yaygınlaştırmak ilerleyen yıllarda çok daha önemli bir konu haline gelecektir.

Architect of Sustainable Future: Hydroelectric Power Plants (HEPP)

Hydroelectric Power Plants (HEPP) is one of the important structures that convert nature's potential into energy. They protect the nature while converting the power of running water into electricity.

The amount of energy accumulated by the reservoir is determined by the flow rate of the water as it decreases or with its natural gradient. In other words, the higher the speed, the higher the energy.

Hydroelectric power plants meet 28% of electricity consumption in Turkey (HES) economic, social and environmental benefits to be much of a role to play in establishing sustainable future. Its environmental benefits include the absence of any pollutants other than very low levels of GHG emissions, improved air quality, avoiding non-renewable energy sources, and the formation of new freshwater ecosystems with increased efficiency.(Hydropowers and Dams for Sustainable Development. (2010), 5.)

Expanding Hydroelectric Power Plants (HEPPs) to ensure the continuity of our future will become a more important issue in the coming years.

10 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Çevre Mevzuatı Denetimi Üzerine

Çevre Mevzuatı denetimi, tesis veya faaliyetlerin çalışmasının, çevre kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum

Potansiyel Tehlikenin Baraj Denetimiyle Minimize Edilmesi

Baraj denetiminin iyi ve doğru şekilde gerçekleştirilmediği projelerde yıkımın, can ve mal kayıplarının yaşandığı yıllar içerisinde görülmüştür. Bunlara örnek vermek gerekirse 1911-1981 yılları arasın