Yapım

Pusula Grup ; “Enerji, Çevre, Ulaşım, Alt Yapı ve Üst Yapı”  alanlarında Mühendislik-Müşavirlik-Kontrollük, Yapım  ve Yatırım alanlarındaki faaliyetleriyle yaşanabilir bir dünya ve çevre için sürdürülebilir yaşam için  çalışmalarını sürdürmektedir.

 

21. YY’ a girerken üretim sürecinin gerçekleşmesi ve yaşamın çağdaş koşullarda sürdürülmesi ve refah seviyesinin yükselmesi enerji ve çevreye  bağlıdır. Son 20 yıl içinde sürdürülebilir kalkınma kavramı önem kazanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, çevre ile uyumu biçimde kaynakların yüksek verimlilikle değerlendirilmesini gerektirmektedir. Buna göre; uluslararası kalite standartlarından taviz vermeden, çevreye saygılı, ileri teknoloji ve bilgiyi verimliliğe dönüştüren, yenilik ve gelişmelere açık, kurumsallaşmış ve her açıdan güçlü, ülke ekonomisine en üst seviyede katkısı olan bir şirket olmaktır.