Yatırım

Türkiye’nin enerji köprüsü konumuna geldiği günümüzde, mevcut kaynaklarını en verimli ve en etkin olarak değerlendirirken uluslararası işbirliği fırsatlarını da kullanarak saygın,  dünya standartlarında öncü ve yönlendirici bir şirket olmaktır.

 

21. YY’ a girerken üretim sürecinin gerçekleşmesi ve yaşamın çağdaş koşullarda sürdürülmesi ve refah seviyesinin yükselmesi enerji ve çevreye  bağlıdır. Son 20 yıl içinde sürdürülebilir kalkınma kavramı önem kazanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, çevre ile uyumu biçimde kaynakların yüksek verimlilikle değerlendirilmesini gerektirmektedir. Buna göre; uluslararası kalite standartlarından taviz vermeden, çevreye saygılı, ileri teknoloji ve bilgiyi verimliliğe dönüştüren, yenilik ve gelişmelere açık, kurumsallaşmış ve her açıdan güçlü, ülke ekonomisine en üst seviyede katkısı olan bir şirket olmaktır.

 

Tigris Enerji (MERGİ HES)  ,  GRUP’un bir iştiraki olarak; enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak kendi doğal kaynaklarımızı kullanarak, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu doğrultusunda elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak üzere  kurulmuş özel bir kuruluştur.

 

21.03.2019 tarihinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, 20,00 MWm / 19,40 MWe kurulu gücündeki Mergi Regülatörü ve  Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisi için DSİ (Devlet Su İşleri) ile  Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmıştır.